Bio-country.cz » UNICEF » AKTUÁLNĚ: UNICEF chrání děti před dopadem světové hospodářské krize

AKTUÁLNĚ: UNICEF chrání děti před dopadem světové hospodářské krize
Hospodářská a finanční krize dopadá i na děti v nejchudších zemích
(Tisková zpráva UNICEF)

Současná hospodářská a finanční krize může ještě zhoršit již tak špatnou situaci milionů nejchudších dětí a žen v rozvojových zemích. V důsledku rostoucích cen surovin i plodin vzrostou i ceny základních potravin nezbytných pro jejich přežití. Vyplývá to ze Zprávy o humanitární činnosti UNICEF na rok 2009 (Humanitarian Action Report 2009), kterou v lednu uveřejnil UNICEF.

„UNICEF bude potřebovat v letošním roce jen na životně důležitou pomoc více než jednu miliardu dolarů, aby pomohl strádajícím ženám a dětem v 37 nejchudších zemích světa. Je to sedmnáctiprocentní nárůst oproti loňskému roku, který způsobuje především humanitární situace v afrických zemích Súdánu, Demokratické republice Kongu, Somálsku, Ugandě a Zimbabwe,“ uvádí ke zprávě Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF.

V roce 2007 trpělo podvýživou ve světě téměř 850 milionů lidí a v současné době se toto číslo vyšplhalo až 950 milionů. Vzhledem k tomu, že ceny potravin mezi květnem 2007 a květnem 2008 vzrostly o 50 %, bude nyní pro značnou část rodin téměř nemožné zajistit obživu pro své děti. V důsledku to znamená, že vzroste množství dětské práce, bude více časných manželství a zhorší se školní docházka nezanedbatelného počtu dětí.

Vedle rostoucích cen potravin budou největším humanitárním problémem v roce 2009 klimatické změny, které s sebou přinášejí různé přírodní katastrofy. Podle dostupných údajů totiž mnoho dětských nemocí, jako je malárie, průjmy nebo podvýživa, jsou citlivé na klimatické změny.

Prosíme, pomozte nám situaci těchto dětí zlepšit.

• Přispět můžete jako Přítel dětí UNICEF zasíláním pravidelných měsíčních příspěvků

• Odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS UNICEF na číslo 87777
(Cena DMS je 30 Kč, UNICEF od Vás na pomoc dětem obdrží 27 Kč.)

• Přispět můžete také on-line

V případě Vašich dotazů o jiných způsobech podpory nás kontaktujte.

Vaší pomoci je skutečně zapotřebí, protože situace nejchudších dětí je o to horší, že země, v nichž žijí, jsou často ještě devastovány přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty.


Jak vyplývá ze Zprávy o humanitární činnosti UNICEF na rok 2009, náklady na zajištění potřeb dětí a žen strádajících v důsledku krizových situací válečných a přírodních katastrof jsou odhadovány na více než 1 miliardu US dolarů (o 17 % více než v roce 2008).
◄ Dívka na fotografii sbírá dřívka na podpal v dočasném táboře pro lidi bez domova v Kibati poblíž Gomy, hlavního města provincie Severní Kivu. Obyvatele tábora vyhnal z jejich domovů vážný ozbrojený konflikt, který od srpna 2008 devastuje severovýchodní oblasti Demokratické republiky Kongo, jedné z pěti zemí, v nichž právě teď probíhají největší humanitární operace.Humanitární pomoc v zemích regionu východní a jižní Afriky se téměř zdvojnásobila - v Zimbabwe se náklady na pomoc dětem v důsledku vleklé ekonomické a politické krize zvýšily dokonce pětinásobně.
◄ Na fotografii sleduje zdravotní sestra stav malých pacientů nemocných cholerou ve zdravotním centru, podporovaném UNICEF ve městě Chegugu na západě Zimbabwe.


V Etiopii v důsledku veliké chudoby, ozbrojeného konfliktu, dlouho trvajícího sucha a rostoucích cen potravin strádá akutní podvýživou 100 000 dětí, dalším 2,4 milionům dětí tato nejtěžší forma podvýživy hrozí.
◄ Žena na fotografii krmí těžce podvyživené dítě terapeutickým mlékem z dodávek UNICEF ve stanu výživového centra, vybudovaného s podporou UNICEF při katolickém kostele v Ropi v regionu Oromia v Etiopii.


Konflikty pokračují také v oblasti Středního východu a zemí severní Afriky.
◄ Děti na fotografii si hrají uprostřed hromady trosek bývalé mešity a islámské školy v severní části města Rafah, zničených počátkem ledna 2009 bombardo-
váním v pásmu Gazy.Války v Iráku, Súdánu i v jiných zemích s sebou přinášejí miliony uprchlíků, jejichž neutěšenou situaci ztráty domova ještě zhoršují rostoucí ceny potravin a klimatické změny.
◄ Na fotografii z 8. dubna 2008 utíkají lidé s dětmi v náručí před boji ve městě Sadr v blízkosti hlavního města Bagdádu. Obyvatelé museli město opustit narychlo, často jen s minimálními zásobami potravin, vody a nejnutnějších léků. Ozbrojené konflikty představují celosvětově 30 % všech krizových situací. Jen v Demokratické republice Kongo umírá denně 1200 lidí z důvodů spojených s probíhající válkou.
◄ Na fotografii z 13. listopadu 2008 je zachyceno malé dítě při očkování proti spalničkám v táboře pro lidi bez domova, podporovaném UNICEF v  městě Kibati v provincii Severní Kivu, zmítané od srpna 2008 vážným ozbrojeným konfliktem.


19 % krizových situací ve světě vážně ohrožuje zdraví obyvatel - např. v Nigeru, jedné z nejchudších a nejvíce suchem sužovaných zemí, je mateřská úmrtnost jedna z nejvyšších na světě a 20 % dětí umírá dříve, než dosáhnou 5. roku života.
◄ Žena na fotografii kojí své dítě před svým domkem ve vesnici blízko města Maradi na jihu Nigeru. Důvodem vysoké úmrtnosti dětí ve věku do pěti let jsou nemoci, kterým se dá snadno předejít očkováním nebo jednoduchými léky, a podvýživa.
V současné době velkých klimatických změn tvoří 50 % všech naléhavých krizových situací ve světě přírodní ktatastrofy. Počet cyklonů, silných bouří a záplav významně vzrostl také na obou amerických kontinentech a v karibské oblasti.
◄ Dívka na fotografii vynáší ze svého domova nanesené bahno a vodu a vylévá je na ulici staré části města Bonaives na Haiti, které bylo v září 2008 postiženo velikými záplavami v důsledku opakujících se hurikánů a tropických bouří. Záplavy byly tak silné, že ulice zůstávaly plné bahna a vody ještě několik týdnů po katastrofě.
V roce 2008 vznikly veliké humanitární krize také v hustě zalidněných oblastech Asie a Pacifiku: cyklon Nargis zpustošil nejvíce obydlenou jižní a jihozápadní oblast Barmy, silné zemětřesení postihlo zalidněné oblasti provincie S-čchuan v Číně, miliony dětí a žen strádají v důsledku válečných konfliktů v Afghánistánu i v okolních zemích.
◄ Na fotografii je 5 z 10 dětí , které sám vychovává jejich otec Abdul ve vesnici Darebagh v Distriktu Daraiyum v Afghánistánu. Matka dětí, Zakia, zemřela při porodu. Nejmladší dítě, při jehož porodu matka zemřela, je v náručí své nejstarší sestry.

Zesilující konflikty mezi rebely a vládními vojsky na Srí Lance vystupňovaly humanitární krizi, včetně dopadů na situaci dětí, které jsou navíc často rekrutovány jako dětští vojáci do ozbrojených skupin.
◄ Dívka na fotografii vypráví o dni, kdy byl do skupiny Tamilských tygrů násilím rekrutován její bratr - dvojče.
A děti ve východní Evropě a v zemích Společenství nezávislých států jsou zranitelné a strádají vlivem rozmanitých tlaků a sil, které provázejí probíhající období přechodných politických změn v tomto regionu.
◄ Na fotografii z Tbilisi stojí děti ve svém dočasném obydlí, do kterého byly umístěny, když musely opustit své domovy z důvodu konfliktu v srpnu 2008.
Podpora zdraví a výživy tvoří celosvětově 38 % krizové humanitární pomoci UNICEF. Pomoc Barmě, postižené v květnu 2008 cyklonem Nargis a následnými záplavami, pokračuje i v roce 2009.
◄ Děti na fotografii čekají s miskami na jídlo v dočasném táboře pro lidi, které katastrofa připravila o domovy. Tábor je zřízen v blízkosti vesnice Kyaukton v jihozápadní části distriktu Irrawaddy.


Zajišťování vody a podpora hygieny tvoří 22 % humanitární pomoci UNICEF v naléhavých krizových situacích. Následují vzdělávací programy (17 %) a programy na ochranu dětí (12 %).
◄ Děti na fotografii z Džibutska přelévají vodu ze studně u odlehlé horské vesnice Dora (distrikt Dadjoura), kde nepršelo již několik let. Čerpání vody ze studně je zajišťováno generátorem, ale některé dny není možné vodu načerpat, a tak vesničané musejí odejít s prázdnou.Dostatečné finanční zdroje jsou nezbytně důležitou podmínkou včasného poskytování neodkladné pomoci v případě nových katastrof. Podle kvalifikovaných odhadů zasáhnou přírodní katastrofy, způsobené klimatickými změnami, v příštích deseti letech na 175 milionů dětí.
◄ Rodinu na snímku vyhnal z domova cyklon Ivan, který zpustošil Madagaskar v únoru 2008. Rodiče s malými dětmi museli ujít pěšky přes 10 km, aby se dostali do dočasného stanového tábora, vybudovaného UNICEF u přístavního města Toamasina (Tamatave) v distriktu Atsinanana na východním pobřeží.

Ceny potravin stoupají, konflikty, HIV/AIDS a další krize přetrvávají a UNICEF musí přispět minimálně na zabezpečení výživy přibližně pro 950 milionů hladovějících lidí.
◄ Źena na snímku chová svého tříletého syna, který je z důvodu akutní podvýživy hospitalizován v dětské nemocnici v Luandě, hlavním městě Angoly. Chronickou podvýživou strádá v Angole třetina všech dětí a nedostatečná výživa se podílí také na polovině úmrtí z důvodu průjmových onemocnění, malárie a zápalu plic.

UNICEF zaměřuje své programy na pomoc všem dětem a mladým lidem, které to potřebují - jejich součástí je také resocializace dětí, které byly ozbrojenými skupinami rekrutovány jako dětští vojáci nebo zavlečeny do jejich táborů, aby jim sloužily. Součástí resocializace je také poskytnutí vzdělání pro lepší uplatnění v životě. 
◄ Mladá žena na snímku je z Ugandy. Jako dívku ji unesli rebelové, nyní navštěvuje i se svým desetiměsíčním synem školu v severním distriktu Gulu.

Podmínkou úspěšného poskytování pomoci je spolupráce všech humanitárních organizací, které se na ní podílejí. Jedině tak lze úspěšně zajistit humanitární pomoc, koordinovat její dodávky - a zajistit pomoc dětem a jejich ochranu.
◄ Děti z rodiny Shahre z Gazy si čtou při světle svíčky, která jen slabě osvětluje místnost. Z důvodu nedostatku energií musí rodiny se světlem šetřit a svítí jen několik hodin denně. Rodina Shahre má se všemi příbuznými 60 členů a všichni žijí v jednom domě.A jen soustavná spolupráce, včetně spolupráce všech, kteří se na pomoci dětem podílejí, včetně příznivců činnosti UNICEF, může přinést pozitivní výsledky pro děti a zlepšit jejich situaci v humanitárních krizích i výhledy do budoucna.
◄ Malí školáci sedí kolem mapy světa ve veřejné škole, podporované UNICEF v Tubmanburgu, hlavním městě regionu Bomi County na severozápadě Libérie. Po 14 letech války se libérijské děti vrátily do škol.

 

Zdroj: www.unicef.cz


Mapa webu | Obchod používá systém Simplia.cz | Obchodní podmínky | Kontakt | Mobilní verze