Bio-country.cz » Ekologická drogerie » Ocenění značky Frosch

Ocenění značky Frosch


 

 


 

Hallein, 16. 11. 2009

Značka FROSCH získala Německou Cenu za udržitelný rozvoj za rok 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

 

za příkladnou realizaci udržitelného rozvoje získala společnost Werner & Mertz a její rakouská pobočka Erdal v Halleinu za značku Frosch prestižní německou Cenu za udržitelný rozvoj za rok 2009 (viz vysvětlivky dole, poznámka překlad.) v hlavní kategorii „Značka, která nejvíce přispívá k udržitelnému rozvoji“. Rodinná společnost přesvědčila porotu a získala tak cenu v konkurenci 400 nominovaných společností. Cenu za společnost Werner & Mertz GmbH přebral v Düsseldorfu před početným publikem, skládajícím se z prominentních hostů (např. Prince Charles, poznámka překlad.), Reinhard Schneider, předseda představenstva této společnosti.

 

Během předávacího ceremoniálu Schneider prohlásil: „Cena za udržitelný rozvoj za rok 2009 v Německu je krásné ocenění pro všechny naše zaměstnance za všechna ta léta úsilí vytvořit ze značky Frosch více než jen ´čistící prostředek´. Cílem společnosti je zůstat průkopníkem udržitelného rozvoje v tomto odvětví, a tak nás toto ocenění motivuje ještě více v dosažení našeho cíle!“ Schneider dále zdůraznil, že: „udržitelný rozvoj se stal hlavním cílem všech ekonomických, ekologických a společenských aktivit v celém řetězci hodnot. Věrohodný eko-produkt jako Frosch může být vyráběn pouze takovou společností, která přispívá k udržitelnému rozvoji svou aktivní účastí.“ Pro Werner & Mertz je proto důležité poskytovat zákazníkům informace o výrobní filosofii spolu s informacemi o produktu. Kromě toho rodinná společnost za své produkty pravidelně získává renomovaná ekologická osvědčení.

 

Porota Ceny za udržitelný rozvoj ocenila to, že udržitelný rozvoj byl pro Werner & Mertz synonymem pro dodržování standardů v celém hodnotovém řetězci v oblastech ekologie, ekonomie a společenských tématech. Od svého uvedení na trh v roce 1986 symbolizovala značka Frosch ekologicky udržitelný rozvoj na úrovni značky produktu a stala se „Eko-průkopníkem“ v odvětví mycích a čistících prostředků. Porotci odůvodnili své rozhodnutí tím, že společnost přizpůsobila produkty Frosch měnícím se požadavkům a potřebám zákazníků v průběhu dvou desetiletí. Werner & Mertz úspěšně posílil hodnotu značky postavené na ekologii. Mimo to, společnost aplikovala zavazující směrnici týkající se vývoje produktů do procesu vývoje produktů, čímž byl proces propojen s komplexním ekologickým managementem a managementem udržitelného rozvoje podle standardu rovnováhy životního prostředí EMAS (=Eco-Management and Audit Scheme = Systém eco-managementu a auditu, poznámka překlad.)

 

Cena za udržitelný rozvoj za rok 2009 se v Německu udělovala druhým rokem. Tato cena se předává společnostem, které exemplárně kombinují ekonomický úspěch se sociální zodpovědností a ochranou životního prostředí, a využívají udržitelný rozvoj k dalšímu růstu. Hlavní důraz se klade na důsledný management udržitelného rozvoje a na témata udržitelného rozvoje v řízení značky. Chcete-li získat další informace, navštivte  www.deutscher-nachhaltigkeitspreis.de.

 

 

Se srdečným pozdravem,

 

Mag. Franz Studener                                                            Mag. Martin Dachts

Výkonný ředitel                                                                    Marketingový manažer

 

 

 

Německá cena za udržitelný rozvoj:

 

Zvláštní pozornost je věnována životnímu prostředí a závazku ke klimatu ale také souvisejícím aktivitám v oblasti vedení podniku a podnikové kultury. Ceny jsou uděleny společnostem, které vytrvale a ve velké míře uskutečňují principy udržitelnosti skrz jejich obchodní činnost a to ve vysokému standardu. Navíc, ceny jsou udělovány jednotlivcům, kteří se zasloužili o propagaci myšlenky udržitelného rozvoje tím, že k propagaci myšlenky udržitelné společnosti zúročili svou popularitu, čas, úsilí nebo finanční zdroje.

(Zdroj: www.deutscher-nachhaltigkeitspreis.de)

Udržitelnost je schopnost udržovat způsob života do nekonečna (tedy v daných mezích možností života na Zemi). Aby byla udržitelnost možná, je nutno se vyvarovat vyčerpání zdrojů.

Udržitelnost je často definovaná jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby. Udržitelná společnost musí být vystavena tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEitelnost)

 

 

 


Mapa webu | Obchod používá systém Simplia.cz | Obchodní podmínky | Kontakt | Mobilní verze